Konuşmacı

Sümeyye Akça

Sümeyye Akça Marmara Üniversitesi Arşivcilik bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden “Dijital İnsanî Bilimler Yaklaşımıyla Kültür Varlıklarının Görünürlüğünün ve Kullanımının Artırılması: Türkiye İçin Kavramsal Bir Model Önerisi” başlığındaki teziyle doktorasını aldı.

Dijital İnsanî Bilimler, kültürel miras, bilimsel iletişim, sosyal ağ analizi konularında çalışmaktadır. Bilgi Bilim ve Teknoloji Derneği (Association for Information Science and Technology (ASIS&T) ve Avrupa Dijital İnsanî Bilimler Derneği üyesi olup ASIS&T Avrupa Bölümü (European Chapter) ülke temsilcisidir.