Konuşmacı

Özlem Yalçınkaya

ÖZLEM YALÇINKAYA, lisans eğitimini 2002-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini, yine aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde “Kanıta Dayalı Tıp Kütüphaneciliğinde Elektronik Kaynak Kullanımı” başlığıyla tamamlamıştır.

2012 yılından beri Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde akademik ve idari kadrolarda çalışmaktadır. 2012 yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nde uzman olarak başladığı görevini, 2013-2019 yılları arası kütüphane müdürü olarak tamamlamıştır. 2020 yılı itibariyle de, yine aynı üniversitede kütüphane direktörü (daire başkanı) olarak görevine devam etmektedir. İdari görevi uhdesinde devam etmekle birlikte, 2016 yılı itibariyle aynı üniversitede, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmıştır. 2018 yılı itibariyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda program koordinatörlüğü (bölüm başkanı) ve 2023 yılı itibariyle de başkoordinatör görevlerini yürütmektedir.

YALÇINKAYA, akademik ve idari görevlerinin yanı sıra, üniversitenin Strateji Geliştirme ve Planlama Ekip Üyesi, EBYS Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyesi, Akademik Açık Erişim Komisyon Üyesi, SHMYO Staj Komisyonu Üyesi, Personel İç Eğitmenliği, Proje Uzmanlığı, Kalite İç Tetkikçisi, Kurum Arşivi Değerlendirme Komisyon Üyesi, Engelsiz Öğrenci Birimi kurul üyesi, Sürdürülebilirlik Komisyon üyesi gibi birçok farklı görevlerde de aktif olarak rol almaktadır.

YALÇINKAYA’NIN birçok akademik yayını, bildirileri, kitap editörlükleri, posterleri, sunumları ve tamamlanmış projeleri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası birçok etkinlik ve organizasyonlarda bilim kurulu, düzenleme kurulu, organizasyon kurulu gibi kurullarda görevleri olmuştur. Ulusal hakemli dergi olan Bilgi Yönetimi Dergisi’nde editör kurul üyeliği görevini yürütmektedir.