Konuşmacı

Orçun Madran

Orçun Madran, Bilgi Yönetimi alanında lisans derecesini, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini ve Eğitim Teknolojileri alanında da doktora derecesini almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Temel çalışma alanları, açık bilim, açık erişim, açık lisanslar ve açık eğitimdir. Programlama ve Algoritmalar, İleri Programlama, Yönetim Bilgi Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve Semantik Bilgi Yönetimi konularında dersler vermektedir.

1999 yılında Atlantik LTD kurucu ortağı olarak başlayan bilişim serüveni, 2005 yılında Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlaması ile akademik alanda devam etmiştir. 2011 – 2013 yılları arasında  Atılım Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Koordinatörü ve Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi (ETPO) Müdürü olarak görev yapmıştır.

Creative Commons Türkiye Şubesi Lideri olarak açık lisans ve açık kültür ile ilgili Türkiye’deki çalışmaları koordine etmektedir.