Konuşmacı

Nurgül Kılıç

Nurgül KILIÇ 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Ardından 2009 yılında Ankara Üniversitesi’nde Kütüphaneci olarak çalışmaya başlamıştır. 6 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi’nde kütüphane yöneticiliği yaptıktan sonra 9 yıldır Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Elektronik Kaynaklar ve Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. 2011 yılından bu yana Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)’nda tıp veritabanları sorumluluğu görevini ve 2021 yılından bu yana ise Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği (ÜNAK) Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu çalışma grubu üyeliğini sürdürmektedir. Ayrıca 2021-2024 yılları için European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) Türkiye Konsey Üyesi’dir.