Konuşmacı

Fatih Kaleci

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Necmettin Erbakan University Press (NEU PRESS) genel direktörüdür. Matematik Eğitimi ve ekonomi alanlarında doktora derecelerine sahiptir. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Matematik eğitimi alanında akademisyen olarak görev yapmaktadır. Üniversitelerde akademik dergi ve kitap yayıncılığını koordine eden Türkiye’de ilk kez “Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü”nün ve “NEU PRESS” yapısının kurulmasına öncülük etmiştir. Halen üniversite bünyesinde 23 bilimsel derginin koordinasyonundan sorumludur. Sahip olduğu yayıncılık deneyimi akademik yayıncılığın geliştirilmesi sürecinde birçok yazılım ve proje sürecini yönetmektedir. Bu süreçlerin yanı sıra akademik performans, üniversite sıralamaları ve üniversitenin sürdürülebilir politikalar üretmesi noktasında çeşitli faaliyetler ve projeler yürütmektedir. Uzmanlık alanı, matematik eğitimi, büyük veri ve veri analitiği, bilimsel yayıncılık, sürdürülebilirlik, akademik performans ve üniversite sıralamaları. Dr. KALECİ, Mart 2022’de EASE Konseyi’ne (Avrupa Bilim Editörleri Birliği) seçilmiştir. Aynı zaman da Uluslararası Üniversite Kütüphaneleri Birliği (nternational Association of University Libraries – IATUL) üyesidir.