Konuşmacı

Fahriye Sarı

Fahriye SARI, lisans eğitimini 2006-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Endüstri Mühendisliği bölümünde yandal eğitimi almış ve Yüksek Lisans eğitimini, yine aynı üniversitenin Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde Doktora eğitimi devam etmektedir. 2013 yılından bu yana Selçuk Üniversitesi bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı gibi idari kadrolarda çalışmıştır. 2016 yılı itibariyle aynı üniversitenin Kalite Komisyonunda görev almaktadır. Akademik ve idari görevlerinin yanı sıra, üniversitenin Strateji Geliştirme ve Planlama Ekip Üyesi, EBYS Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyesi, Kalite İç Tetkikçisi, Engelsiz Öğrenci Birimi kurul üyesi, Sürdürülebilirlik Komisyon üyesi gibi birçok farklı görevlerde de aktif olarak rol almaktadır. Birçok akademik yayını, bildirileri, posterleri, sunumları ve tamamlanmış projeleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra akademik performans, üniversite sıralamaları ve üniversitenin kalite ve sürdürülebilirlik alanları ile ilgili politikalar üretmesi noktasında çeşitli faaliyetler yürütmektedir.