Konuşmacı

Ethem Olukcuoğlu

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden lisans, OMÜ Girişimcilik ve Yenilikçilik alanından yüksek lisans mezunu olan Ethem OLUKCUOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda 1996-2017 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2017 yılından itibaren de Daire Başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir.

OMÜ Yayın Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu, Akademik Veri Yönetim Sistemi, İnovasyon Yönetimi-Araştırma Stratejisi Oluşturma komisyonlarında ekip üyesi ve kurum kalite denetçisidir.