Konuşmacı

Ertuğrul Çimen

Ertuğrul Çimen, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankaclık programında tamamlamıştır. Halen MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü olarak görev yapmaktadır. Akademik kütüphane yönetimi, kütüphane konsorsiyumları, kütüphanelerde lisans anlaşmaları, kütüphaneler arası işbirliği, kaynak paylaşımı ve doküman sağlama, elektronik kaynakların yönetimi ve sosyal medya araçlarının kütüphanelerde kullanımı profesyonel ilgi alanları arasında yer almaktadır. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’nda (ANKOS) Başkan, Yönetim Kuruku Üyesi, İşbirliği ve Akademi Gruplarında Koordinatör, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Doküman Sağlama ve Kaynak Paylaşımı Daimi Komite (DDRSSC) Sekreteri ve   Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü Danışma Kurulu (FAIFE) İletişim Koordinatörü olarak görev yapmış olan Ertuğrul Çimen halen IFLA’da Avrupa Bölgesi Komite Başkanı ve IFLA Bölge Konseyi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ertuğrul Çimen ayrıca Interlending & Document Supply Journal (Emerald Publishing) ve International Journal of Knowledge Management & Practices (IJKMP)  adlı dergilerin editörler kurulu üyesidir.

Profesyonel çalışma alanlarında Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Japonca gibi farklı dillerde yayınlanmış makaleleri, sunumları, kitap bölümleri ve araştırma yazıları bulunmaktadır.