Konuşmacı

Derya Soğuksu

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Derya Soğuksu lisansüstü eğitimini yine aynı bölümde “Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Kaynaklara Dayalı Hizmetlerin Geliştirilmesinde Pazarlama Yaklaşımının Önemi” konulu tezi ile 2003 yılında tamamlamıştır.   Kariyerine akaryakıt dağıtım şirketi OPET’de başlamış ve Turkuaz Petrolcülükte Madeni Yağlar bölümü koordinatörlüğü yapmıştır. 1999 yılında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde çalışmaya başlamış ve kütüphanenin farklı bölümlerinde yönetici olarak 2017 yılına kadar görev yapmıştır. 2011-2017 yılları arasında ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Kullanım İstatistikleri Çalışma Grubu üyeliğini sürdürmüş ve elektronik kaynaklar fiyat müzakereleri üzerine çalışmıştır. Çalışma yaşamına Clarivate Firması Science Group’da  Orta Doğu Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesine bağlı Bölgesel Çözümler Danışmanı olarak devam etmektedir.

Kütüphane yönetimi, elektronik kaynaklar, dijital arşivler, bütçe yönetimi, bibliyometri, akademik araştırma değerlendirme ve editörlük ile ilgilenmektedir. Yayıncılık, bibliyometri ve kütüphanecilikte yeni trendleri, teknolojileri takip etmektedir.