Konuşmacı

Burak Beygirci

Öğr. Gör. Burak Beygirci, Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.2015’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Lisans eğitimini, 2020’de ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda başladığı Doktora eğitimine devam etmekte olup tez yazım dönemindedir. 2015-2018 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Kütüphaneci olarak görev yapmıştır. 2018’den bugüne ise Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2021-2023 yılları arasında 2 yıl süreyle Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’nda (ANKOS) veritabanı sorumlusu olarak görev almaktadır. Kataloglama ve sınıflama, koleksiyon geliştirme, elektronik kaynaklar, bilgi erişim, bibliyometrik analiz gibi konularda çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.