Konuşmacı

Beyhan Karpuz

2000 yılında, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuştur. 2019 yılında Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Bölümünden “Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hatalarına Eğilimlerinin Belirlenmesi” isimli yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun olan yazar; ABD Chicago, Illinois Institute of Technology, Paul V. Galvin Library’de kullanıcı hizmetleri ve bilgi teknolojileri alanlarında özel eğitimler almıştır. Almanya, Münih Bavyera Devlet Kütüphanesi’nde sayısallaştırma, dijital kütüphane ve arşiv konularında; Berlin Fonogram Arşivi’nde ise sesin dijitalleştirilmesi alanlarında hazırlanan eğitim programlarına katılmıştır.

2014-2018 tarihleri arasında, KBB alanında, Türkiye adresli uluslararası bilimsel bir tıp dergisi olan “ENT Updates” dergisine danışmanlık yapmıştır.

2017-2019 tarihleri arasında, Etnomüzikoloji alanında, Türkiye adresli uluslararası bilimsel bir alan araştırması olarak hazırlanan “Musicologist” dergisinde Teknik Editörlük görevini üstlenmiştir.

Çalışma hayatına Karadeniz Teknik Üniversitesi, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesinde Öğretim Görevlisi olarak devam etmekte olan yazar, Kütüphanedeki Tanıtım ve Veritabanı Kullanıcı Eğitimlerini düzenlemektedir. Çeşitli seminer, proje ve ders kapsamında Bilimsel Bilgiye Erişim, Kanıta Dayalı Tıp bilgi kaynakları eğitimlerinin yanı sıra intihal program tanıtımları, kaynakça yönetimini sağlayan bibliyografik programların uygulamalı kullanıcı eğitimlerini vermektedir.