Konuşmacı

Bahar Biçen Aras

2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletmecilik Yüksek Lisans Programında “Örgütsel İletişimde Bilgi Paylaşımı” çalışması ile MBA derecesini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi, Barbaros Kütüphanesi’nde uzun yıllar Bilgi ve Belge Yönetimi uzmanı olarak görev yaptı. Birçok kütüphanenin kurulmasında danışman ve kataloglama uzmanı olarak görev aldı. MEF Üniversitesi Kütüphanesi’nde Teknik Hizmetler Birim Sorumlu olarak görev yaptı. Bahar Biçen Aras; Kültür Paylaşım Platformu altında ulusal ve uluslararası sergiler, toplantılar düzenledi. Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği ve Okuma Kültürü Derneği üyesidir. Haziran 2023’den beri Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Bilişim Derneği Sayısal Gündem 2020 “Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu” ve Türk Kütüphaneciler Derneği Ulusal Sayısallaştırma Grubu’nda görev almıştır. ANKOS Akademi’nin ikinci döneminde RDA eğitmeni olarak ortak ders vermiştir. 2017-2018 yıllarında Türk Kütüphaneciler Derneği Sosyal Medya Politikaları Çalışma Grubu “Kütüphaneler İçin Sosyal Medya Politikaları” çalışmaları içinde yer almıştır. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaktadır. RDA, üniversite kütüphaneleri, engelli kütüphaneleri ve sosyal medya konuları ile ilgilenmektedir, akademik kütüphane yönetimi, bütçeleme, elektronik kaynaklar yönetimi ve akademik kurumlarda bibliyometri profesyonel ilgi alanlarından ilk sırada yer almaktadır. Bahar Biçen Aras’ın kütüphanecilikle ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren İstinye Üniversitesi Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanlığına Daire Başkanı olarak atanmıştır. Üniversite içinde farklı komisyonlarda görev almaktadır.