GİB19.

Gelecek İçin
Bilgi Çalıştayı

Bilginin Dönüşümü 2019

Huriye Çolaklar

21.07.1973 İstanbul doğumludur. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Lisans öğrenimini 1990-1994 yılları arasında İÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1994-1998 yılları arasında ise İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır. Yüksek lisans tez başlığı “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanelerindeki Hizmet Anlayışına İÜ Yabancı Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu’nun Etkisi” idi. 2002 yılında İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başlamıştır. 2008 yılında “Türkiye’de Tıp Kütüphanelerinde Elektronik Süreli Yayın Hizmetleri Yönetimi” adlı başlıklı doktora tezini tamamlayarak Dr (PhD) unvanını almıştır.

Meslek hayatına kütüphane müdürü olarak atandığı İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi’nde uzman kadrosunda göreve başlamıştır. 2018 yılına kadar Öğr.Gör.Dr. olarak İstanbul Üniversitesi’nde çalışmıştır. 18 Ekim 2018 tarihinde Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi olarak atanmıştır. Bu fakültenin ISO 9001:2000 Toplam Kalite Yönetim Sistem çalışmalarına katılmış; Kalite Birimi Yöneticiliğini yapmıştır.

2018 Üniversite ve araştırma kütüphaneleri, tıp kütüphaneciliği, toplam kalite yönetimi, kanıta dayalı uygulamalar, kanıta dayalı bilgi hizmetleri, elektronik kaynak yönetimi, bilgi okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı konularında araştırmalar yapmakta, ulusal ve uluslararası makaleleri, bildirileri, posterleri, kitapları bulunmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve ÜNAK’ın Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışma Grubunun bir üyesidir. Ayrıca 2007 yılından beri EAHIL (The European Association for Health Information and Libraries) Avrupa Sağlık Bilimleri ve Kütüphaneleri Derneği’ne üyedir.

İLETİŞİM

Telefon

+90 216 6932272-73
+90 312 4281356-57

E-posta

calistay[at]onlinebilgi.com.tr

Sosyal Medya