GİB19.

Gelecek İçin
Bilgi Çalıştayı

Bilginin Dönüşümü 2019

Berrin Balkaş-Yılmaz

İstanbul Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Kütüphanecilik, Psikoloji ve İşletme alanlarında lisans, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde Kütüphanecilik (Kütüphanelerarası Bilgisayar Ağları) ve İş Sağlığı (Çalışma Yaşamında Tükenmişlik Sendromu) alanlarında yüksek lisans öğrenimi görmüştür. İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında doktora öğrenimini sürdürürken Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki bazı yüksek lisans derslerine misafir öğrenci olarak katılmış ve sonradan kitap olarak da basılan “Üniversitelerde kütüphane binaları kullanım verimliliğinin yapı biyolojisi açısından incelenmesi” başlıklı teziyle 2005 yılında doktor ünvanını almıştır.

Çalışma yaşamına 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü’nde uzman olarak başlayan Berrin Küçükcan, buradaki 6 yılın ardından 5 yıl da aynı üniversitenin kütüphanesinde görev yapmıştır. 1999-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nde elektronik kaynaklar uzmanı, Teknik Hizmetler ve Arşiv Birim Sorumlusu, Sağlık Bilimleri Kütüphane Sorumlusu vb. farklı birimlerde kütüphaneci ve yönetici olarak görev yapmış, beraberinde akademik çalışmalarını da sürdürmüştür. Şubat 2015’ten beri Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak ders vermekte ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yaklaşık yirmi ülkede kütüphane binalarını inceleyen Berrin Küçükcan bu araştırma ve incelemelerini çok sayıda uluslararası ve ulusal yayın yaparak mimarlar ve kütüphaneciler ile paylaşmış, pek çok bilimsel toplantıya da konuşmacı olarak katılmıştır. Halen kütüphane binası ve çevresi hakkındaki konuların yanı sıra mobbing, tükenmişlik sendromu gibi iş sağlığını ilgilendiren konularda da araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır.

İLETİŞİM

Telefon

+90 216 6932272-73
+90 312 4281356-57

E-posta

calistay[at]onlinebilgi.com.tr

Sosyal Medya