GİB19.

Gelecek İçin
Bilgi Çalıştayı

Bilginin Dönüşümü 2019

Doç. Dr. Bekir Taner San

Doç. Dr. Bekir Taner SAN, lisans eğitimini 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden bölüm ikincisi olarak onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ’de disiplinlerarası bir yüksek lisans programı olan “Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı”nda 2002 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde 1999 Kocaeli Depreminin deprem sonrası hava fotografları ve uydu görüntleri ile otomatik olarak çıkarılması üzerine çalışmıştır. Doç. Dr. San, doktora eğitimini ODTÜ Jeoloji Mühendisliği A.B.D.’da “hiperspektral görüntüler ile mineral haritalaması” konusunda çalışarak, 2008 yılında programı tamamlamıştır.

2000 yılından itibaren akademik çalışmaları ile birlikte Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü’nde Mühendis, 2005 – 2009 yılları arasında da idari görev olan “Koordinatörlük” görevini yürüterek çok sayıda ulusal ve uluslar arası projeler yürütmüş, projelerde görev almış ve bir çok kamu kurum/kuruluşunda komisyonlarda yer almıştır. Bunların içerisinde 6 yıl süren ve Japonya ile işbirliği içerisinde yürütülen “Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi”, ülkemizde yörüngeye yerleştirildikten hemen sonra kullanımı açsından Terra/ASTER ve ALOS PALSAR önem arz etmektedir. Vatani görevini 2009 yılında tamamlayarak MTA bünyesindeki görevinde çalışmaya devam etmiştir.

2011 yılında Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent ünvanı ile göreve başlamış ve uzaktan algılama / Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konularında dersler verip, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmiştir. 2014 yılında Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından “Doçent” ünvanı almıştır.

İdari olarak, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2014-2016), Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2014 -), BAP komisyon üyeliği (2016 -), Rektör Danışmanlığı (2016 -), Stratejik Plan Komisyon Üyeliği (2017 -), Buluş ve Patent Komisyon Üyeliği (2017 -) çalışmaları yapmaktadır. Bununla birlikte konusunda yüksek etki değerine sahip dergilerde akademik yayın çalışmalarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin danımanı olarak tez çalışmalarında ve lisans/yüksek lisans/doktora derslerini vermeye devam etmektedir. Doç. Dr. San, Akdeniz Üniversitesi Akademik Performans Ölçme ve Değerlendirme konusunda çalışmalar yapmaktadır.

İLETİŞİM

Telefon

+90 216 6932272-73
+90 312 4281356-57

E-posta

calistay[at]onlinebilgi.com.tr

Sosyal Medya