GİB17.
Gelecek İçin Bilgi Çalıştayı
Granada Luxury Belek | Belek Mh. Cumhuriyet Cd. No: 7/102 - 07506 Serik / Antalya

Yrd. Doç. Dr. Güssün Güneş

Güssün Güneş Tokat, Reşadiye doğumludur. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalı’nı bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 1999 yılında Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi’nden 2009 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi’nde Doktor ünvanını almıştır. 1996-2012 Yılları arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Kütüphane Sorumlusu ve Okutman olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Müessese Arşivleri Ana Bilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2015-2016 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünde Tıp Kütüphaneciliği derslerini vermiştir.  Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Communication Models and Techniques isimli lisans dersi ile  Medeniyet Üniversitesi’nde Bilginin Organizasyonu derslerini vermektedir.  Akademik kütüphanecilik, tıp kütüphaneciliği,  sağlık okuryazarlığı, dijital kütüphaneler, kütüphanecilikte bilgi hizmetleri ve teknik hizmetler, elektronik kaynak yönetimi, üstveri sistemleri ve sınıflama, kataloglama, semantik web, sağlık bilişimi, kütüphanelerde koruma çalışmaları, dayanıklı kağıt, meslek sağlığı, kütüphanelerde toz ve hava kirliliği ve yeni nesil kütüphane binaları ile ilgili akademik çalışmalar yapmaktadır. Akademik çalışma konularında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok akademik yayını, kitapları, sözlü bildirileri ve poster çalışmaları bulunmaktadır.

İletişim

Telefon

+90 216 6932272-73
+90 312 4281356-57

E-posta

bilgi@onlinebilgi.com.tr

Sosyal Medya