Çalıştay sunum dosyaları ve fotoğraflarını aşağıdan indirebilirsiniz.

1. Gün

“Performans Değerlendirmelerinde Ölçütler ve Profesyonel Çözümler”

Doç. Dr. Metin Tunç

“Akademik Performans Ölçüm Sistemlerinin Kurumlara Sağladığı Katkı: URAP Örneği”

Doç. Dr. Murat Perit Çakır

“Efektif Araştırma Stratejileri ve Dijital Verinin Önemi”

Sonay Sen

“İnovasyon Yaşam Döngüsü İçerisindeki Fikri Mülkiyet Araştırma Kayıtlarının Önemi”

Murat Cihan Özçelik

“Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve İslami Araştırmalarda Kullanılan Bilgi Kaynakları”

Turhan Uçar

“İSAM Kütüphanesi ve Veri tabanlarının İlâhiyat Sahasındaki Araştırmalara Katkısı”

Mustafa Birol Ülker

“İslami Çalışmalar ve Arap Literatürü Veritabanı”

Najeeb Shorbaji

“Günümüzde Bilgiye Ulaşmak Kolay; Ama Doğru Bilgiye Ulaşmak Zor”

Akın Şimşek

“Bir Akademisyenin Kütüphane Deneyimleri”

Yrd. Doç. Dr. Alp Limoncuoğlu

“Thomson Reuters’ın Online Akademik Hukuk Çözümleri”

Hakan Akbaş

2. Gün

“MEB Z-Kütüphane”

Ercan Şen

“Bilim ve Teknoloji Üzerine E-Kitap İçeriği Oluşturma: Son Kullanıcı, Yazar ve Yayıncıların İhtiyaçları ve Zorlukları”

Joel Claypool

“E-Kitap Seçimi: ODTÜ Kütüphanesindeki Uygulamalar”

Bengü Erol

“Elektronik Kaynakların Seçim ve Sağlaması: Gediz Üniversitesi Örneği”

Şeref Demirtaş

“E-Kitap Koleksiyonunuzu Canlandırın”

Clodagh Corcoran

“IEEE”

Eszter Lukacs

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi”

Canay Ataöz

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi”

Ethem Olukçuoğlu

“Dicle Üniversitesi Kütüphanesi”

Songül Atlı

“Ege Üniversitesi Kütüphanesi”

Leman Kozakçı


Çalıştay Fotoğrafları